Ontslag Zwolle

Uw werkgever in Zwolle mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zwolle zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zwolle

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zwolle. Uw werkgever in Zwolle mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zwolle arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zwolle niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zwolle te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zwolle u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zwolle of met bevallingsverlof bent in Zwolle.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zwolle kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zwolle die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zwolle
 • Als u in Zwolle lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zwolle wilt opnemen;
 • Omdat u in Zwolle lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zwolle lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zwolle wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zwolle op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zwolle

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zwolle. Uitzonderingen in Zwolle;
 • Als uw werkgever in Zwolle bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zwolle aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zwolle gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zwolle niet geschikt voor uw werk in Zwolle of
 • u functioneert niet voldoende in Zwolle.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zwolle

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zwolle niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zwolle of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zwolle verblijft, dan mag uw werkgever in Zwolle u eveneens wel ontslaan.