Ontslag Zwingelspaan

Uw werkgever in Zwingelspaan mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zwingelspaan zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zwingelspaan

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zwingelspaan. Uw werkgever in Zwingelspaan mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zwingelspaan arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zwingelspaan niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zwingelspaan te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zwingelspaan u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zwingelspaan of met bevallingsverlof bent in Zwingelspaan.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zwingelspaan kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zwingelspaan die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zwingelspaan
 • Als u in Zwingelspaan lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zwingelspaan wilt opnemen;
 • Omdat u in Zwingelspaan lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zwingelspaan lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zwingelspaan wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zwingelspaan op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zwingelspaan

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zwingelspaan. Uitzonderingen in Zwingelspaan;
 • Als uw werkgever in Zwingelspaan bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zwingelspaan aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zwingelspaan gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zwingelspaan niet geschikt voor uw werk in Zwingelspaan of
 • u functioneert niet voldoende in Zwingelspaan.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zwingelspaan

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zwingelspaan niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zwingelspaan of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zwingelspaan verblijft, dan mag uw werkgever in Zwingelspaan u eveneens wel ontslaan.