Ontslag Zwijnsbergen

Uw werkgever in Zwijnsbergen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zwijnsbergen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zwijnsbergen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zwijnsbergen. Uw werkgever in Zwijnsbergen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zwijnsbergen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zwijnsbergen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zwijnsbergen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zwijnsbergen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zwijnsbergen of met bevallingsverlof bent in Zwijnsbergen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zwijnsbergen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zwijnsbergen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zwijnsbergen
 • Als u in Zwijnsbergen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zwijnsbergen wilt opnemen;
 • Omdat u in Zwijnsbergen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zwijnsbergen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zwijnsbergen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zwijnsbergen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zwijnsbergen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zwijnsbergen. Uitzonderingen in Zwijnsbergen;
 • Als uw werkgever in Zwijnsbergen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zwijnsbergen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zwijnsbergen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zwijnsbergen niet geschikt voor uw werk in Zwijnsbergen of
 • u functioneert niet voldoende in Zwijnsbergen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zwijnsbergen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zwijnsbergen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zwijnsbergen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zwijnsbergen verblijft, dan mag uw werkgever in Zwijnsbergen u eveneens wel ontslaan.