Ontslag Zwijndrecht

Uw werkgever in Zwijndrecht mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zwijndrecht zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zwijndrecht

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zwijndrecht. Uw werkgever in Zwijndrecht mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zwijndrecht arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zwijndrecht niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zwijndrecht te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zwijndrecht u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zwijndrecht of met bevallingsverlof bent in Zwijndrecht.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zwijndrecht kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zwijndrecht die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zwijndrecht
 • Als u in Zwijndrecht lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zwijndrecht wilt opnemen;
 • Omdat u in Zwijndrecht lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zwijndrecht lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zwijndrecht wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zwijndrecht op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zwijndrecht

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zwijndrecht. Uitzonderingen in Zwijndrecht;
 • Als uw werkgever in Zwijndrecht bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zwijndrecht aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zwijndrecht gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zwijndrecht niet geschikt voor uw werk in Zwijndrecht of
 • u functioneert niet voldoende in Zwijndrecht.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zwijndrecht

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zwijndrecht niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zwijndrecht of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zwijndrecht verblijft, dan mag uw werkgever in Zwijndrecht u eveneens wel ontslaan.