Ontslag Zwiggelte

Uw werkgever in Zwiggelte mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zwiggelte zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zwiggelte

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zwiggelte. Uw werkgever in Zwiggelte mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zwiggelte arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zwiggelte niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zwiggelte te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zwiggelte u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zwiggelte of met bevallingsverlof bent in Zwiggelte.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zwiggelte kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zwiggelte die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zwiggelte
 • Als u in Zwiggelte lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zwiggelte wilt opnemen;
 • Omdat u in Zwiggelte lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zwiggelte lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zwiggelte wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zwiggelte op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zwiggelte

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zwiggelte. Uitzonderingen in Zwiggelte;
 • Als uw werkgever in Zwiggelte bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zwiggelte aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zwiggelte gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zwiggelte niet geschikt voor uw werk in Zwiggelte of
 • u functioneert niet voldoende in Zwiggelte.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zwiggelte

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zwiggelte niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zwiggelte of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zwiggelte verblijft, dan mag uw werkgever in Zwiggelte u eveneens wel ontslaan.