Ontslag Zwiep

Uw werkgever in Zwiep mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zwiep zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zwiep

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zwiep. Uw werkgever in Zwiep mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zwiep arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zwiep niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zwiep te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zwiep u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zwiep of met bevallingsverlof bent in Zwiep.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zwiep kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zwiep die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zwiep
 • Als u in Zwiep lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zwiep wilt opnemen;
 • Omdat u in Zwiep lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zwiep lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zwiep wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zwiep op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zwiep

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zwiep. Uitzonderingen in Zwiep;
 • Als uw werkgever in Zwiep bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zwiep aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zwiep gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zwiep niet geschikt voor uw werk in Zwiep of
 • u functioneert niet voldoende in Zwiep.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zwiep

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zwiep niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zwiep of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zwiep verblijft, dan mag uw werkgever in Zwiep u eveneens wel ontslaan.