Ontslag Zwet

Uw werkgever in Zwet mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zwet zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zwet

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zwet. Uw werkgever in Zwet mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zwet arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zwet niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zwet te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zwet u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zwet of met bevallingsverlof bent in Zwet.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zwet kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zwet die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zwet
 • Als u in Zwet lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zwet wilt opnemen;
 • Omdat u in Zwet lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zwet lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zwet wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zwet op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zwet

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zwet. Uitzonderingen in Zwet;
 • Als uw werkgever in Zwet bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zwet aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zwet gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zwet niet geschikt voor uw werk in Zwet of
 • u functioneert niet voldoende in Zwet.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zwet

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zwet niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zwet of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zwet verblijft, dan mag uw werkgever in Zwet u eveneens wel ontslaan.