Ontslag Zweins /sweins

Uw werkgever in Zweins /sweins mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zweins /sweins zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zweins /sweins

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zweins /sweins. Uw werkgever in Zweins /sweins mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zweins /sweins arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zweins /sweins niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zweins /sweins te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zweins /sweins u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zweins /sweins of met bevallingsverlof bent in Zweins /sweins.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zweins /sweins kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zweins /sweins die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zweins /sweins
 • Als u in Zweins /sweins lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zweins /sweins wilt opnemen;
 • Omdat u in Zweins /sweins lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zweins /sweins lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zweins /sweins wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zweins /sweins op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zweins /sweins

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zweins /sweins. Uitzonderingen in Zweins /sweins;
 • Als uw werkgever in Zweins /sweins bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zweins /sweins aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zweins /sweins gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zweins /sweins niet geschikt voor uw werk in Zweins /sweins of
 • u functioneert niet voldoende in Zweins /sweins.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zweins /sweins

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zweins /sweins niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zweins /sweins of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zweins /sweins verblijft, dan mag uw werkgever in Zweins /sweins u eveneens wel ontslaan.