Ontslag Zweeloo

Uw werkgever in Zweeloo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zweeloo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zweeloo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zweeloo. Uw werkgever in Zweeloo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zweeloo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zweeloo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zweeloo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zweeloo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zweeloo of met bevallingsverlof bent in Zweeloo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zweeloo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zweeloo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zweeloo
 • Als u in Zweeloo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zweeloo wilt opnemen;
 • Omdat u in Zweeloo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zweeloo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zweeloo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zweeloo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zweeloo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zweeloo. Uitzonderingen in Zweeloo;
 • Als uw werkgever in Zweeloo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zweeloo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zweeloo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zweeloo niet geschikt voor uw werk in Zweeloo of
 • u functioneert niet voldoende in Zweeloo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zweeloo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zweeloo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zweeloo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zweeloo verblijft, dan mag uw werkgever in Zweeloo u eveneens wel ontslaan.