Ontslag Zweekhorst

Uw werkgever in Zweekhorst mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zweekhorst zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zweekhorst

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zweekhorst. Uw werkgever in Zweekhorst mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zweekhorst arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zweekhorst niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zweekhorst te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zweekhorst u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zweekhorst of met bevallingsverlof bent in Zweekhorst.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zweekhorst kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zweekhorst die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zweekhorst
 • Als u in Zweekhorst lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zweekhorst wilt opnemen;
 • Omdat u in Zweekhorst lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zweekhorst lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zweekhorst wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zweekhorst op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zweekhorst

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zweekhorst. Uitzonderingen in Zweekhorst;
 • Als uw werkgever in Zweekhorst bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zweekhorst aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zweekhorst gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zweekhorst niet geschikt voor uw werk in Zweekhorst of
 • u functioneert niet voldoende in Zweekhorst.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zweekhorst

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zweekhorst niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zweekhorst of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zweekhorst verblijft, dan mag uw werkgever in Zweekhorst u eveneens wel ontslaan.