Ontslag Zwartsluisje

Uw werkgever in Zwartsluisje mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zwartsluisje zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zwartsluisje

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zwartsluisje. Uw werkgever in Zwartsluisje mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zwartsluisje arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zwartsluisje niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zwartsluisje te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zwartsluisje u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zwartsluisje of met bevallingsverlof bent in Zwartsluisje.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zwartsluisje kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zwartsluisje die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zwartsluisje
 • Als u in Zwartsluisje lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zwartsluisje wilt opnemen;
 • Omdat u in Zwartsluisje lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zwartsluisje lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zwartsluisje wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zwartsluisje op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zwartsluisje

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zwartsluisje. Uitzonderingen in Zwartsluisje;
 • Als uw werkgever in Zwartsluisje bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zwartsluisje aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zwartsluisje gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zwartsluisje niet geschikt voor uw werk in Zwartsluisje of
 • u functioneert niet voldoende in Zwartsluisje.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zwartsluisje

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zwartsluisje niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zwartsluisje of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zwartsluisje verblijft, dan mag uw werkgever in Zwartsluisje u eveneens wel ontslaan.