Ontslag Zwartsluis

Uw werkgever in Zwartsluis mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zwartsluis zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zwartsluis

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zwartsluis. Uw werkgever in Zwartsluis mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zwartsluis arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zwartsluis niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zwartsluis te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zwartsluis u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zwartsluis of met bevallingsverlof bent in Zwartsluis.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zwartsluis kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zwartsluis die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zwartsluis
 • Als u in Zwartsluis lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zwartsluis wilt opnemen;
 • Omdat u in Zwartsluis lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zwartsluis lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zwartsluis wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zwartsluis op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zwartsluis

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zwartsluis. Uitzonderingen in Zwartsluis;
 • Als uw werkgever in Zwartsluis bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zwartsluis aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zwartsluis gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zwartsluis niet geschikt voor uw werk in Zwartsluis of
 • u functioneert niet voldoende in Zwartsluis.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zwartsluis

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zwartsluis niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zwartsluis of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zwartsluis verblijft, dan mag uw werkgever in Zwartsluis u eveneens wel ontslaan.