Ontslag Zwartschaap

Uw werkgever in Zwartschaap mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zwartschaap zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zwartschaap

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zwartschaap. Uw werkgever in Zwartschaap mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zwartschaap arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zwartschaap niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zwartschaap te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zwartschaap u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zwartschaap of met bevallingsverlof bent in Zwartschaap.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zwartschaap kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zwartschaap die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zwartschaap
 • Als u in Zwartschaap lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zwartschaap wilt opnemen;
 • Omdat u in Zwartschaap lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zwartschaap lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zwartschaap wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zwartschaap op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zwartschaap

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zwartschaap. Uitzonderingen in Zwartschaap;
 • Als uw werkgever in Zwartschaap bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zwartschaap aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zwartschaap gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zwartschaap niet geschikt voor uw werk in Zwartschaap of
 • u functioneert niet voldoende in Zwartschaap.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zwartschaap

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zwartschaap niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zwartschaap of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zwartschaap verblijft, dan mag uw werkgever in Zwartschaap u eveneens wel ontslaan.