Ontslag Zwartewatersklooster

Uw werkgever in Zwartewatersklooster mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zwartewatersklooster zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zwartewatersklooster

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zwartewatersklooster. Uw werkgever in Zwartewatersklooster mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zwartewatersklooster arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zwartewatersklooster niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zwartewatersklooster te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zwartewatersklooster u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zwartewatersklooster of met bevallingsverlof bent in Zwartewatersklooster.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zwartewatersklooster kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zwartewatersklooster die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zwartewatersklooster
 • Als u in Zwartewatersklooster lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zwartewatersklooster wilt opnemen;
 • Omdat u in Zwartewatersklooster lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zwartewatersklooster lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zwartewatersklooster wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zwartewatersklooster op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zwartewatersklooster

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zwartewatersklooster. Uitzonderingen in Zwartewatersklooster;
 • Als uw werkgever in Zwartewatersklooster bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zwartewatersklooster aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zwartewatersklooster gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zwartewatersklooster niet geschikt voor uw werk in Zwartewatersklooster of
 • u functioneert niet voldoende in Zwartewatersklooster.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zwartewatersklooster

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zwartewatersklooster niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zwartewatersklooster of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zwartewatersklooster verblijft, dan mag uw werkgever in Zwartewatersklooster u eveneens wel ontslaan.