Ontslag Zwartewaal

Uw werkgever in Zwartewaal mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zwartewaal zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zwartewaal

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zwartewaal. Uw werkgever in Zwartewaal mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zwartewaal arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zwartewaal niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zwartewaal te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zwartewaal u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zwartewaal of met bevallingsverlof bent in Zwartewaal.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zwartewaal kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zwartewaal die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zwartewaal
 • Als u in Zwartewaal lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zwartewaal wilt opnemen;
 • Omdat u in Zwartewaal lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zwartewaal lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zwartewaal wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zwartewaal op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zwartewaal

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zwartewaal. Uitzonderingen in Zwartewaal;
 • Als uw werkgever in Zwartewaal bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zwartewaal aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zwartewaal gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zwartewaal niet geschikt voor uw werk in Zwartewaal of
 • u functioneert niet voldoende in Zwartewaal.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zwartewaal

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zwartewaal niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zwartewaal of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zwartewaal verblijft, dan mag uw werkgever in Zwartewaal u eveneens wel ontslaan.