Ontslag Zwartenberg

Uw werkgever in Zwartenberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zwartenberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zwartenberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zwartenberg. Uw werkgever in Zwartenberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zwartenberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zwartenberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zwartenberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zwartenberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zwartenberg of met bevallingsverlof bent in Zwartenberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zwartenberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zwartenberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zwartenberg
 • Als u in Zwartenberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zwartenberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Zwartenberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zwartenberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zwartenberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zwartenberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zwartenberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zwartenberg. Uitzonderingen in Zwartenberg;
 • Als uw werkgever in Zwartenberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zwartenberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zwartenberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zwartenberg niet geschikt voor uw werk in Zwartenberg of
 • u functioneert niet voldoende in Zwartenberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zwartenberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zwartenberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zwartenberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zwartenberg verblijft, dan mag uw werkgever in Zwartenberg u eveneens wel ontslaan.