Ontslag Zwartemeer

Uw werkgever in Zwartemeer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zwartemeer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zwartemeer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zwartemeer. Uw werkgever in Zwartemeer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zwartemeer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zwartemeer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zwartemeer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zwartemeer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zwartemeer of met bevallingsverlof bent in Zwartemeer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zwartemeer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zwartemeer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zwartemeer
 • Als u in Zwartemeer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zwartemeer wilt opnemen;
 • Omdat u in Zwartemeer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zwartemeer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zwartemeer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zwartemeer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zwartemeer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zwartemeer. Uitzonderingen in Zwartemeer;
 • Als uw werkgever in Zwartemeer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zwartemeer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zwartemeer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zwartemeer niet geschikt voor uw werk in Zwartemeer of
 • u functioneert niet voldoende in Zwartemeer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zwartemeer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zwartemeer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zwartemeer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zwartemeer verblijft, dan mag uw werkgever in Zwartemeer u eveneens wel ontslaan.