Ontslag Zwartebroek

Uw werkgever in Zwartebroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zwartebroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zwartebroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zwartebroek. Uw werkgever in Zwartebroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zwartebroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zwartebroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zwartebroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zwartebroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zwartebroek of met bevallingsverlof bent in Zwartebroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zwartebroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zwartebroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zwartebroek
 • Als u in Zwartebroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zwartebroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Zwartebroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zwartebroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zwartebroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zwartebroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zwartebroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zwartebroek. Uitzonderingen in Zwartebroek;
 • Als uw werkgever in Zwartebroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zwartebroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zwartebroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zwartebroek niet geschikt voor uw werk in Zwartebroek of
 • u functioneert niet voldoende in Zwartebroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zwartebroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zwartebroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zwartebroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zwartebroek verblijft, dan mag uw werkgever in Zwartebroek u eveneens wel ontslaan.