Ontslag Zwarte ruiter

Uw werkgever in Zwarte ruiter mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zwarte ruiter zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zwarte ruiter

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zwarte ruiter. Uw werkgever in Zwarte ruiter mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zwarte ruiter arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zwarte ruiter niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zwarte ruiter te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zwarte ruiter u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zwarte ruiter of met bevallingsverlof bent in Zwarte ruiter.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zwarte ruiter kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zwarte ruiter die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zwarte ruiter
 • Als u in Zwarte ruiter lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zwarte ruiter wilt opnemen;
 • Omdat u in Zwarte ruiter lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zwarte ruiter lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zwarte ruiter wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zwarte ruiter op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zwarte ruiter

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zwarte ruiter. Uitzonderingen in Zwarte ruiter;
 • Als uw werkgever in Zwarte ruiter bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zwarte ruiter aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zwarte ruiter gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zwarte ruiter niet geschikt voor uw werk in Zwarte ruiter of
 • u functioneert niet voldoende in Zwarte ruiter.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zwarte ruiter

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zwarte ruiter niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zwarte ruiter of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zwarte ruiter verblijft, dan mag uw werkgever in Zwarte ruiter u eveneens wel ontslaan.