Ontslag Zwarte paard

Uw werkgever in Zwarte paard mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zwarte paard zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zwarte paard

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zwarte paard. Uw werkgever in Zwarte paard mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zwarte paard arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zwarte paard niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zwarte paard te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zwarte paard u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zwarte paard of met bevallingsverlof bent in Zwarte paard.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zwarte paard kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zwarte paard die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zwarte paard
 • Als u in Zwarte paard lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zwarte paard wilt opnemen;
 • Omdat u in Zwarte paard lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zwarte paard lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zwarte paard wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zwarte paard op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zwarte paard

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zwarte paard. Uitzonderingen in Zwarte paard;
 • Als uw werkgever in Zwarte paard bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zwarte paard aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zwarte paard gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zwarte paard niet geschikt voor uw werk in Zwarte paard of
 • u functioneert niet voldoende in Zwarte paard.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zwarte paard

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zwarte paard niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zwarte paard of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zwarte paard verblijft, dan mag uw werkgever in Zwarte paard u eveneens wel ontslaan.