Ontslag Zwarte haan /swarte haan

Uw werkgever in Zwarte haan /swarte haan mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zwarte haan /swarte haan zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zwarte haan /swarte haan

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zwarte haan /swarte haan. Uw werkgever in Zwarte haan /swarte haan mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zwarte haan /swarte haan arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zwarte haan /swarte haan niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zwarte haan /swarte haan te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zwarte haan /swarte haan u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zwarte haan /swarte haan of met bevallingsverlof bent in Zwarte haan /swarte haan.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zwarte haan /swarte haan kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zwarte haan /swarte haan die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zwarte haan /swarte haan
 • Als u in Zwarte haan /swarte haan lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zwarte haan /swarte haan wilt opnemen;
 • Omdat u in Zwarte haan /swarte haan lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zwarte haan /swarte haan lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zwarte haan /swarte haan wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zwarte haan /swarte haan op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zwarte haan /swarte haan

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zwarte haan /swarte haan. Uitzonderingen in Zwarte haan /swarte haan;
 • Als uw werkgever in Zwarte haan /swarte haan bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zwarte haan /swarte haan aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zwarte haan /swarte haan gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zwarte haan /swarte haan niet geschikt voor uw werk in Zwarte haan /swarte haan of
 • u functioneert niet voldoende in Zwarte haan /swarte haan.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zwarte haan /swarte haan

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zwarte haan /swarte haan niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zwarte haan /swarte haan of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zwarte haan /swarte haan verblijft, dan mag uw werkgever in Zwarte haan /swarte haan u eveneens wel ontslaan.