Ontslag Zwanenburg

Uw werkgever in Zwanenburg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zwanenburg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zwanenburg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zwanenburg. Uw werkgever in Zwanenburg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zwanenburg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zwanenburg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zwanenburg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zwanenburg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zwanenburg of met bevallingsverlof bent in Zwanenburg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zwanenburg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zwanenburg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zwanenburg
 • Als u in Zwanenburg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zwanenburg wilt opnemen;
 • Omdat u in Zwanenburg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zwanenburg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zwanenburg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zwanenburg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zwanenburg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zwanenburg. Uitzonderingen in Zwanenburg;
 • Als uw werkgever in Zwanenburg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zwanenburg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zwanenburg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zwanenburg niet geschikt voor uw werk in Zwanenburg of
 • u functioneert niet voldoende in Zwanenburg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zwanenburg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zwanenburg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zwanenburg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zwanenburg verblijft, dan mag uw werkgever in Zwanenburg u eveneens wel ontslaan.