Ontslag Zwanegat

Uw werkgever in Zwanegat mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zwanegat zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zwanegat

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zwanegat. Uw werkgever in Zwanegat mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zwanegat arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zwanegat niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zwanegat te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zwanegat u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zwanegat of met bevallingsverlof bent in Zwanegat.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zwanegat kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zwanegat die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zwanegat
 • Als u in Zwanegat lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zwanegat wilt opnemen;
 • Omdat u in Zwanegat lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zwanegat lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zwanegat wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zwanegat op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zwanegat

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zwanegat. Uitzonderingen in Zwanegat;
 • Als uw werkgever in Zwanegat bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zwanegat aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zwanegat gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zwanegat niet geschikt voor uw werk in Zwanegat of
 • u functioneert niet voldoende in Zwanegat.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zwanegat

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zwanegat niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zwanegat of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zwanegat verblijft, dan mag uw werkgever in Zwanegat u eveneens wel ontslaan.