Ontslag Zwammerdam

Uw werkgever in Zwammerdam mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zwammerdam zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zwammerdam

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zwammerdam. Uw werkgever in Zwammerdam mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zwammerdam arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zwammerdam niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zwammerdam te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zwammerdam u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zwammerdam of met bevallingsverlof bent in Zwammerdam.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zwammerdam kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zwammerdam die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zwammerdam
 • Als u in Zwammerdam lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zwammerdam wilt opnemen;
 • Omdat u in Zwammerdam lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zwammerdam lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zwammerdam wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zwammerdam op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zwammerdam

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zwammerdam. Uitzonderingen in Zwammerdam;
 • Als uw werkgever in Zwammerdam bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zwammerdam aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zwammerdam gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zwammerdam niet geschikt voor uw werk in Zwammerdam of
 • u functioneert niet voldoende in Zwammerdam.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zwammerdam

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zwammerdam niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zwammerdam of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zwammerdam verblijft, dan mag uw werkgever in Zwammerdam u eveneens wel ontslaan.