Ontslag Zwagerbosch /sweagerbosk

Uw werkgever in Zwagerbosch /sweagerbosk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zwagerbosch /sweagerbosk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zwagerbosch /sweagerbosk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zwagerbosch /sweagerbosk. Uw werkgever in Zwagerbosch /sweagerbosk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zwagerbosch /sweagerbosk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zwagerbosch /sweagerbosk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zwagerbosch /sweagerbosk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zwagerbosch /sweagerbosk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zwagerbosch /sweagerbosk of met bevallingsverlof bent in Zwagerbosch /sweagerbosk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zwagerbosch /sweagerbosk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zwagerbosch /sweagerbosk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zwagerbosch /sweagerbosk
 • Als u in Zwagerbosch /sweagerbosk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zwagerbosch /sweagerbosk wilt opnemen;
 • Omdat u in Zwagerbosch /sweagerbosk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zwagerbosch /sweagerbosk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zwagerbosch /sweagerbosk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zwagerbosch /sweagerbosk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zwagerbosch /sweagerbosk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zwagerbosch /sweagerbosk. Uitzonderingen in Zwagerbosch /sweagerbosk;
 • Als uw werkgever in Zwagerbosch /sweagerbosk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zwagerbosch /sweagerbosk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zwagerbosch /sweagerbosk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zwagerbosch /sweagerbosk niet geschikt voor uw werk in Zwagerbosch /sweagerbosk of
 • u functioneert niet voldoende in Zwagerbosch /sweagerbosk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zwagerbosch /sweagerbosk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zwagerbosch /sweagerbosk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zwagerbosch /sweagerbosk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zwagerbosch /sweagerbosk verblijft, dan mag uw werkgever in Zwagerbosch /sweagerbosk u eveneens wel ontslaan.