Ontslag Zwaantje

Uw werkgever in Zwaantje mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zwaantje zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zwaantje

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zwaantje. Uw werkgever in Zwaantje mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zwaantje arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zwaantje niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zwaantje te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zwaantje u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zwaantje of met bevallingsverlof bent in Zwaantje.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zwaantje kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zwaantje die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zwaantje
 • Als u in Zwaantje lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zwaantje wilt opnemen;
 • Omdat u in Zwaantje lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zwaantje lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zwaantje wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zwaantje op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zwaantje

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zwaantje. Uitzonderingen in Zwaantje;
 • Als uw werkgever in Zwaantje bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zwaantje aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zwaantje gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zwaantje niet geschikt voor uw werk in Zwaantje of
 • u functioneert niet voldoende in Zwaantje.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zwaantje

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zwaantje niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zwaantje of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zwaantje verblijft, dan mag uw werkgever in Zwaantje u eveneens wel ontslaan.