Ontslag Zwaanshoek

Uw werkgever in Zwaanshoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zwaanshoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zwaanshoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zwaanshoek. Uw werkgever in Zwaanshoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zwaanshoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zwaanshoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zwaanshoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zwaanshoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zwaanshoek of met bevallingsverlof bent in Zwaanshoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zwaanshoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zwaanshoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zwaanshoek
 • Als u in Zwaanshoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zwaanshoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Zwaanshoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zwaanshoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zwaanshoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zwaanshoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zwaanshoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zwaanshoek. Uitzonderingen in Zwaanshoek;
 • Als uw werkgever in Zwaanshoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zwaanshoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zwaanshoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zwaanshoek niet geschikt voor uw werk in Zwaanshoek of
 • u functioneert niet voldoende in Zwaanshoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zwaanshoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zwaanshoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zwaanshoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zwaanshoek verblijft, dan mag uw werkgever in Zwaanshoek u eveneens wel ontslaan.