Ontslag Zwaanenheike

Uw werkgever in Zwaanenheike mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zwaanenheike zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zwaanenheike

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zwaanenheike. Uw werkgever in Zwaanenheike mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zwaanenheike arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zwaanenheike niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zwaanenheike te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zwaanenheike u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zwaanenheike of met bevallingsverlof bent in Zwaanenheike.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zwaanenheike kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zwaanenheike die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zwaanenheike
 • Als u in Zwaanenheike lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zwaanenheike wilt opnemen;
 • Omdat u in Zwaanenheike lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zwaanenheike lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zwaanenheike wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zwaanenheike op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zwaanenheike

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zwaanenheike. Uitzonderingen in Zwaanenheike;
 • Als uw werkgever in Zwaanenheike bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zwaanenheike aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zwaanenheike gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zwaanenheike niet geschikt voor uw werk in Zwaanenheike of
 • u functioneert niet voldoende in Zwaanenheike.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zwaanenheike

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zwaanenheike niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zwaanenheike of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zwaanenheike verblijft, dan mag uw werkgever in Zwaanenheike u eveneens wel ontslaan.