Ontslag Zwaagdijk-west

Uw werkgever in Zwaagdijk-west mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zwaagdijk-west zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zwaagdijk-west

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zwaagdijk-west. Uw werkgever in Zwaagdijk-west mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zwaagdijk-west arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zwaagdijk-west niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zwaagdijk-west te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zwaagdijk-west u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zwaagdijk-west of met bevallingsverlof bent in Zwaagdijk-west.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zwaagdijk-west kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zwaagdijk-west die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zwaagdijk-west
 • Als u in Zwaagdijk-west lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zwaagdijk-west wilt opnemen;
 • Omdat u in Zwaagdijk-west lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zwaagdijk-west lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zwaagdijk-west wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zwaagdijk-west op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zwaagdijk-west

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zwaagdijk-west. Uitzonderingen in Zwaagdijk-west;
 • Als uw werkgever in Zwaagdijk-west bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zwaagdijk-west aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zwaagdijk-west gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zwaagdijk-west niet geschikt voor uw werk in Zwaagdijk-west of
 • u functioneert niet voldoende in Zwaagdijk-west.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zwaagdijk-west

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zwaagdijk-west niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zwaagdijk-west of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zwaagdijk-west verblijft, dan mag uw werkgever in Zwaagdijk-west u eveneens wel ontslaan.