Ontslag Zwaagdijk-oost

Uw werkgever in Zwaagdijk-oost mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zwaagdijk-oost zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zwaagdijk-oost

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zwaagdijk-oost. Uw werkgever in Zwaagdijk-oost mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zwaagdijk-oost arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zwaagdijk-oost niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zwaagdijk-oost te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zwaagdijk-oost u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zwaagdijk-oost of met bevallingsverlof bent in Zwaagdijk-oost.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zwaagdijk-oost kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zwaagdijk-oost die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zwaagdijk-oost
 • Als u in Zwaagdijk-oost lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zwaagdijk-oost wilt opnemen;
 • Omdat u in Zwaagdijk-oost lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zwaagdijk-oost lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zwaagdijk-oost wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zwaagdijk-oost op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zwaagdijk-oost

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zwaagdijk-oost. Uitzonderingen in Zwaagdijk-oost;
 • Als uw werkgever in Zwaagdijk-oost bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zwaagdijk-oost aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zwaagdijk-oost gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zwaagdijk-oost niet geschikt voor uw werk in Zwaagdijk-oost of
 • u functioneert niet voldoende in Zwaagdijk-oost.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zwaagdijk-oost

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zwaagdijk-oost niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zwaagdijk-oost of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zwaagdijk-oost verblijft, dan mag uw werkgever in Zwaagdijk-oost u eveneens wel ontslaan.