Ontslag Zwaagdijk

Uw werkgever in Zwaagdijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zwaagdijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zwaagdijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zwaagdijk. Uw werkgever in Zwaagdijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zwaagdijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zwaagdijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zwaagdijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zwaagdijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zwaagdijk of met bevallingsverlof bent in Zwaagdijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zwaagdijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zwaagdijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zwaagdijk
 • Als u in Zwaagdijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zwaagdijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Zwaagdijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zwaagdijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zwaagdijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zwaagdijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zwaagdijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zwaagdijk. Uitzonderingen in Zwaagdijk;
 • Als uw werkgever in Zwaagdijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zwaagdijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zwaagdijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zwaagdijk niet geschikt voor uw werk in Zwaagdijk of
 • u functioneert niet voldoende in Zwaagdijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zwaagdijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zwaagdijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zwaagdijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zwaagdijk verblijft, dan mag uw werkgever in Zwaagdijk u eveneens wel ontslaan.