Ontslag Zuurdijk

Uw werkgever in Zuurdijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zuurdijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zuurdijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zuurdijk. Uw werkgever in Zuurdijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zuurdijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zuurdijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zuurdijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zuurdijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zuurdijk of met bevallingsverlof bent in Zuurdijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zuurdijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zuurdijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zuurdijk
 • Als u in Zuurdijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zuurdijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Zuurdijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zuurdijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zuurdijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zuurdijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zuurdijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zuurdijk. Uitzonderingen in Zuurdijk;
 • Als uw werkgever in Zuurdijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zuurdijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zuurdijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zuurdijk niet geschikt voor uw werk in Zuurdijk of
 • u functioneert niet voldoende in Zuurdijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zuurdijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zuurdijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zuurdijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zuurdijk verblijft, dan mag uw werkgever in Zuurdijk u eveneens wel ontslaan.