Ontslag Zuuk

Uw werkgever in Zuuk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zuuk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zuuk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zuuk. Uw werkgever in Zuuk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zuuk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zuuk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zuuk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zuuk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zuuk of met bevallingsverlof bent in Zuuk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zuuk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zuuk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zuuk
 • Als u in Zuuk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zuuk wilt opnemen;
 • Omdat u in Zuuk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zuuk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zuuk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zuuk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zuuk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zuuk. Uitzonderingen in Zuuk;
 • Als uw werkgever in Zuuk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zuuk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zuuk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zuuk niet geschikt voor uw werk in Zuuk of
 • u functioneert niet voldoende in Zuuk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zuuk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zuuk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zuuk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zuuk verblijft, dan mag uw werkgever in Zuuk u eveneens wel ontslaan.