Ontslag Zutphen

Uw werkgever in Zutphen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zutphen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zutphen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zutphen. Uw werkgever in Zutphen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zutphen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zutphen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zutphen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zutphen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zutphen of met bevallingsverlof bent in Zutphen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zutphen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zutphen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zutphen
 • Als u in Zutphen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zutphen wilt opnemen;
 • Omdat u in Zutphen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zutphen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zutphen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zutphen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zutphen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zutphen. Uitzonderingen in Zutphen;
 • Als uw werkgever in Zutphen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zutphen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zutphen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zutphen niet geschikt voor uw werk in Zutphen of
 • u functioneert niet voldoende in Zutphen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zutphen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zutphen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zutphen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zutphen verblijft, dan mag uw werkgever in Zutphen u eveneens wel ontslaan.