Ontslag Zurich /surch

Uw werkgever in Zurich /surch mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zurich /surch zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zurich /surch

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zurich /surch. Uw werkgever in Zurich /surch mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zurich /surch arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zurich /surch niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zurich /surch te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zurich /surch u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zurich /surch of met bevallingsverlof bent in Zurich /surch.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zurich /surch kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zurich /surch die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zurich /surch
 • Als u in Zurich /surch lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zurich /surch wilt opnemen;
 • Omdat u in Zurich /surch lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zurich /surch lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zurich /surch wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zurich /surch op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zurich /surch

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zurich /surch. Uitzonderingen in Zurich /surch;
 • Als uw werkgever in Zurich /surch bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zurich /surch aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zurich /surch gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zurich /surch niet geschikt voor uw werk in Zurich /surch of
 • u functioneert niet voldoende in Zurich /surch.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zurich /surch

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zurich /surch niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zurich /surch of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zurich /surch verblijft, dan mag uw werkgever in Zurich /surch u eveneens wel ontslaan.