Ontslag Zunderdorp

Uw werkgever in Zunderdorp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zunderdorp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zunderdorp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zunderdorp. Uw werkgever in Zunderdorp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zunderdorp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zunderdorp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zunderdorp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zunderdorp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zunderdorp of met bevallingsverlof bent in Zunderdorp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zunderdorp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zunderdorp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zunderdorp
 • Als u in Zunderdorp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zunderdorp wilt opnemen;
 • Omdat u in Zunderdorp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zunderdorp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zunderdorp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zunderdorp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zunderdorp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zunderdorp. Uitzonderingen in Zunderdorp;
 • Als uw werkgever in Zunderdorp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zunderdorp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zunderdorp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zunderdorp niet geschikt voor uw werk in Zunderdorp of
 • u functioneert niet voldoende in Zunderdorp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zunderdorp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zunderdorp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zunderdorp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zunderdorp verblijft, dan mag uw werkgever in Zunderdorp u eveneens wel ontslaan.