Ontslag Zuna

Uw werkgever in Zuna mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zuna zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zuna

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zuna. Uw werkgever in Zuna mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zuna arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zuna niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zuna te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zuna u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zuna of met bevallingsverlof bent in Zuna.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zuna kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zuna die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zuna
 • Als u in Zuna lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zuna wilt opnemen;
 • Omdat u in Zuna lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zuna lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zuna wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zuna op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zuna

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zuna. Uitzonderingen in Zuna;
 • Als uw werkgever in Zuna bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zuna aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zuna gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zuna niet geschikt voor uw werk in Zuna of
 • u functioneert niet voldoende in Zuna.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zuna

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zuna niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zuna of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zuna verblijft, dan mag uw werkgever in Zuna u eveneens wel ontslaan.