Ontslag Zuilichem

Uw werkgever in Zuilichem mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zuilichem zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zuilichem

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zuilichem. Uw werkgever in Zuilichem mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zuilichem arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zuilichem niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zuilichem te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zuilichem u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zuilichem of met bevallingsverlof bent in Zuilichem.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zuilichem kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zuilichem die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zuilichem
 • Als u in Zuilichem lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zuilichem wilt opnemen;
 • Omdat u in Zuilichem lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zuilichem lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zuilichem wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zuilichem op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zuilichem

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zuilichem. Uitzonderingen in Zuilichem;
 • Als uw werkgever in Zuilichem bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zuilichem aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zuilichem gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zuilichem niet geschikt voor uw werk in Zuilichem of
 • u functioneert niet voldoende in Zuilichem.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zuilichem

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zuilichem niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zuilichem of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zuilichem verblijft, dan mag uw werkgever in Zuilichem u eveneens wel ontslaan.