Ontslag Zuidzijde

Uw werkgever in Zuidzijde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zuidzijde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zuidzijde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zuidzijde. Uw werkgever in Zuidzijde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zuidzijde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zuidzijde niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zuidzijde te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zuidzijde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zuidzijde of met bevallingsverlof bent in Zuidzijde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zuidzijde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zuidzijde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zuidzijde
 • Als u in Zuidzijde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zuidzijde wilt opnemen;
 • Omdat u in Zuidzijde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zuidzijde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zuidzijde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zuidzijde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zuidzijde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zuidzijde. Uitzonderingen in Zuidzijde;
 • Als uw werkgever in Zuidzijde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zuidzijde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zuidzijde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zuidzijde niet geschikt voor uw werk in Zuidzijde of
 • u functioneert niet voldoende in Zuidzijde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zuidzijde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zuidzijde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zuidzijde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zuidzijde verblijft, dan mag uw werkgever in Zuidzijde u eveneens wel ontslaan.