Ontslag Zuidzande

Uw werkgever in Zuidzande mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zuidzande zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zuidzande

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zuidzande. Uw werkgever in Zuidzande mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zuidzande arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zuidzande niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zuidzande te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zuidzande u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zuidzande of met bevallingsverlof bent in Zuidzande.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zuidzande kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zuidzande die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zuidzande
 • Als u in Zuidzande lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zuidzande wilt opnemen;
 • Omdat u in Zuidzande lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zuidzande lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zuidzande wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zuidzande op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zuidzande

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zuidzande. Uitzonderingen in Zuidzande;
 • Als uw werkgever in Zuidzande bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zuidzande aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zuidzande gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zuidzande niet geschikt voor uw werk in Zuidzande of
 • u functioneert niet voldoende in Zuidzande.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zuidzande

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zuidzande niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zuidzande of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zuidzande verblijft, dan mag uw werkgever in Zuidzande u eveneens wel ontslaan.