Ontslag Zuidwolde

Uw werkgever in Zuidwolde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zuidwolde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zuidwolde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zuidwolde. Uw werkgever in Zuidwolde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zuidwolde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zuidwolde niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zuidwolde te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zuidwolde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zuidwolde of met bevallingsverlof bent in Zuidwolde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zuidwolde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zuidwolde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zuidwolde
 • Als u in Zuidwolde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zuidwolde wilt opnemen;
 • Omdat u in Zuidwolde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zuidwolde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zuidwolde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zuidwolde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zuidwolde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zuidwolde. Uitzonderingen in Zuidwolde;
 • Als uw werkgever in Zuidwolde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zuidwolde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zuidwolde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zuidwolde niet geschikt voor uw werk in Zuidwolde of
 • u functioneert niet voldoende in Zuidwolde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zuidwolde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zuidwolde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zuidwolde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zuidwolde verblijft, dan mag uw werkgever in Zuidwolde u eveneens wel ontslaan.