Ontslag Zuidwending

Uw werkgever in Zuidwending mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zuidwending zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zuidwending

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zuidwending. Uw werkgever in Zuidwending mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zuidwending arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zuidwending niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zuidwending te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zuidwending u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zuidwending of met bevallingsverlof bent in Zuidwending.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zuidwending kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zuidwending die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zuidwending
 • Als u in Zuidwending lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zuidwending wilt opnemen;
 • Omdat u in Zuidwending lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zuidwending lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zuidwending wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zuidwending op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zuidwending

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zuidwending. Uitzonderingen in Zuidwending;
 • Als uw werkgever in Zuidwending bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zuidwending aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zuidwending gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zuidwending niet geschikt voor uw werk in Zuidwending of
 • u functioneert niet voldoende in Zuidwending.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zuidwending

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zuidwending niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zuidwending of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zuidwending verblijft, dan mag uw werkgever in Zuidwending u eveneens wel ontslaan.