Ontslag Zuidvelde

Uw werkgever in Zuidvelde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zuidvelde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zuidvelde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zuidvelde. Uw werkgever in Zuidvelde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zuidvelde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zuidvelde niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zuidvelde te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zuidvelde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zuidvelde of met bevallingsverlof bent in Zuidvelde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zuidvelde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zuidvelde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zuidvelde
 • Als u in Zuidvelde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zuidvelde wilt opnemen;
 • Omdat u in Zuidvelde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zuidvelde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zuidvelde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zuidvelde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zuidvelde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zuidvelde. Uitzonderingen in Zuidvelde;
 • Als uw werkgever in Zuidvelde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zuidvelde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zuidvelde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zuidvelde niet geschikt voor uw werk in Zuidvelde of
 • u functioneert niet voldoende in Zuidvelde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zuidvelde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zuidvelde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zuidvelde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zuidvelde verblijft, dan mag uw werkgever in Zuidvelde u eveneens wel ontslaan.