Ontslag Zuidveld

Uw werkgever in Zuidveld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zuidveld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zuidveld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zuidveld. Uw werkgever in Zuidveld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zuidveld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zuidveld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zuidveld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zuidveld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zuidveld of met bevallingsverlof bent in Zuidveld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zuidveld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zuidveld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zuidveld
 • Als u in Zuidveld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zuidveld wilt opnemen;
 • Omdat u in Zuidveld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zuidveld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zuidveld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zuidveld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zuidveld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zuidveld. Uitzonderingen in Zuidveld;
 • Als uw werkgever in Zuidveld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zuidveld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zuidveld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zuidveld niet geschikt voor uw werk in Zuidveld of
 • u functioneert niet voldoende in Zuidveld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zuidveld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zuidveld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zuidveld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zuidveld verblijft, dan mag uw werkgever in Zuidveld u eveneens wel ontslaan.