Ontslag Zuidveen

Uw werkgever in Zuidveen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zuidveen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zuidveen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zuidveen. Uw werkgever in Zuidveen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zuidveen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zuidveen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zuidveen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zuidveen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zuidveen of met bevallingsverlof bent in Zuidveen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zuidveen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zuidveen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zuidveen
 • Als u in Zuidveen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zuidveen wilt opnemen;
 • Omdat u in Zuidveen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zuidveen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zuidveen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zuidveen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zuidveen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zuidveen. Uitzonderingen in Zuidveen;
 • Als uw werkgever in Zuidveen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zuidveen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zuidveen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zuidveen niet geschikt voor uw werk in Zuidveen of
 • u functioneert niet voldoende in Zuidveen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zuidveen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zuidveen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zuidveen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zuidveen verblijft, dan mag uw werkgever in Zuidveen u eveneens wel ontslaan.