Ontslag Zuidschermer

Uw werkgever in Zuidschermer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zuidschermer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zuidschermer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zuidschermer. Uw werkgever in Zuidschermer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zuidschermer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zuidschermer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zuidschermer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zuidschermer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zuidschermer of met bevallingsverlof bent in Zuidschermer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zuidschermer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zuidschermer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zuidschermer
 • Als u in Zuidschermer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zuidschermer wilt opnemen;
 • Omdat u in Zuidschermer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zuidschermer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zuidschermer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zuidschermer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zuidschermer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zuidschermer. Uitzonderingen in Zuidschermer;
 • Als uw werkgever in Zuidschermer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zuidschermer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zuidschermer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zuidschermer niet geschikt voor uw werk in Zuidschermer of
 • u functioneert niet voldoende in Zuidschermer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zuidschermer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zuidschermer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zuidschermer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zuidschermer verblijft, dan mag uw werkgever in Zuidschermer u eveneens wel ontslaan.