Ontslag Zuidoostbeemster

Uw werkgever in Zuidoostbeemster mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zuidoostbeemster zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zuidoostbeemster

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zuidoostbeemster. Uw werkgever in Zuidoostbeemster mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zuidoostbeemster arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zuidoostbeemster niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zuidoostbeemster te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zuidoostbeemster u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zuidoostbeemster of met bevallingsverlof bent in Zuidoostbeemster.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zuidoostbeemster kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zuidoostbeemster die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zuidoostbeemster
 • Als u in Zuidoostbeemster lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zuidoostbeemster wilt opnemen;
 • Omdat u in Zuidoostbeemster lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zuidoostbeemster lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zuidoostbeemster wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zuidoostbeemster op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zuidoostbeemster

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zuidoostbeemster. Uitzonderingen in Zuidoostbeemster;
 • Als uw werkgever in Zuidoostbeemster bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zuidoostbeemster aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zuidoostbeemster gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zuidoostbeemster niet geschikt voor uw werk in Zuidoostbeemster of
 • u functioneert niet voldoende in Zuidoostbeemster.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zuidoostbeemster

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zuidoostbeemster niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zuidoostbeemster of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zuidoostbeemster verblijft, dan mag uw werkgever in Zuidoostbeemster u eveneens wel ontslaan.