Ontslag Zuidloo

Uw werkgever in Zuidloo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zuidloo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zuidloo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zuidloo. Uw werkgever in Zuidloo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zuidloo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zuidloo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zuidloo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zuidloo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zuidloo of met bevallingsverlof bent in Zuidloo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zuidloo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zuidloo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zuidloo
 • Als u in Zuidloo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zuidloo wilt opnemen;
 • Omdat u in Zuidloo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zuidloo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zuidloo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zuidloo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zuidloo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zuidloo. Uitzonderingen in Zuidloo;
 • Als uw werkgever in Zuidloo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zuidloo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zuidloo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zuidloo niet geschikt voor uw werk in Zuidloo of
 • u functioneert niet voldoende in Zuidloo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zuidloo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zuidloo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zuidloo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zuidloo verblijft, dan mag uw werkgever in Zuidloo u eveneens wel ontslaan.