Ontslag Zuidlaren

Uw werkgever in Zuidlaren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zuidlaren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zuidlaren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zuidlaren. Uw werkgever in Zuidlaren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zuidlaren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zuidlaren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zuidlaren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zuidlaren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zuidlaren of met bevallingsverlof bent in Zuidlaren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zuidlaren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zuidlaren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zuidlaren
 • Als u in Zuidlaren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zuidlaren wilt opnemen;
 • Omdat u in Zuidlaren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zuidlaren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zuidlaren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zuidlaren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zuidlaren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zuidlaren. Uitzonderingen in Zuidlaren;
 • Als uw werkgever in Zuidlaren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zuidlaren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zuidlaren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zuidlaren niet geschikt voor uw werk in Zuidlaren of
 • u functioneert niet voldoende in Zuidlaren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zuidlaren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zuidlaren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zuidlaren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zuidlaren verblijft, dan mag uw werkgever in Zuidlaren u eveneens wel ontslaan.