Ontslag Zuidland

Uw werkgever in Zuidland mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zuidland zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zuidland

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zuidland. Uw werkgever in Zuidland mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zuidland arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zuidland niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zuidland te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zuidland u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zuidland of met bevallingsverlof bent in Zuidland.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zuidland kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zuidland die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zuidland
 • Als u in Zuidland lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zuidland wilt opnemen;
 • Omdat u in Zuidland lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zuidland lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zuidland wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zuidland op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zuidland

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zuidland. Uitzonderingen in Zuidland;
 • Als uw werkgever in Zuidland bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zuidland aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zuidland gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zuidland niet geschikt voor uw werk in Zuidland of
 • u functioneert niet voldoende in Zuidland.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zuidland

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zuidland niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zuidland of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zuidland verblijft, dan mag uw werkgever in Zuidland u eveneens wel ontslaan.